Zarządzanie
zrównoważonym rozwojem miasta

Witamy serdecznie na stronie studiów podyplomowych

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta

 

Mieścimy się w ścisłym centrum Poznania z dogodnym dojazdem zarówno z dworca PKP jak i PKS (10 min pieszo)

Tylko u nas poza kompleksową wiedzą można uzyskać umiejętności i kompetencje odpowiadające standardom rynku. Ponadto proponujemy zajęcia w małych grupach w modułach nieprzekraczających 8 godzin dziennie.

Oferujemy także najkorzystniejszą relację jakości do ceny na rynku. Zanajniższą na rynku cenę proponujemy najwięcej godzin dydaktycznych.

Posiadamy również certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych

Wizją jest budowanie marki Wydziału Inżynierii Zarządzania, jako cenionego zespołu kompetentnych ekspertów i liczącej się jednostki naukowo-dydaktycznej Politechniki Poznańskiej, rozpoznawalnej w kraju i za granicą, poszukiwanego partnera w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych i dydaktycznych, gwarantującego wysoki poziom naukowy i jakość kształcenia.

Misją Wydziału Inżynierii Zarządzania jest generowanie nowej wiedzy poprzez twórcze łączenie (koniunkcję i synergię) nauk inżynieryjnych z naukami o zarządzaniu oraz kształcenie na trzech stopniach studiów w zakresie logistyki, inżynierii bezpieczeństwa i inżynierii zarządzania, także w trybie ustawicznym, w powiązaniu z prowadzonymi pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, we współpracy z rynkiem pracy, w aspekcie zrównoważonego rozwoju (korzyści dla społeczeństwa gospodarki i środowiska naturalnego).

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony Politechniki Poznańskiej:

https://www.put.poznan.pl/pl/studia-podyplomowe/regulamin

Proponujemy także inne kierunki studiów podyplomowych realizowanych przez Wydział Inżynierii Zarządzania a w szczególności kierunek

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

http://studiazamowieniapubliczne.put.poznan.pl/index.html